JAK PROPOJOVAT EVVO PROGRAMY S POTŘEBAMI ŠKOL A PEDAGOGŮ