NPO – JAK NA NÁROČNÁ TÉMATA V KLIMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ