Ministerstvo životního prostředí a Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.