XXIII. STŘEDOČESKÁ KONFERENCE K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ