XXI. Krajská konference o EVVO – VZDĚLÁVÁNÍ V ČASE KLIMATICKÉ KRIZE, 21.9.