SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ SE ZÁJMEM O EVVO

  • Datum konání: 6. 10. 2022
  • Místo konání: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha
  • Kontaktní osoba: Martina Chvátalová
  • Kontaktní mail: chvatalova@toulcuvdvur.cz