Ochrana vodních živočichů při realizaci stavby a kompenzační opatření po technických úpravách toků