Klima jako místní problém – KAPRADÍ 2022, 21.10.

  • Datum konání: 21. 10. 2022
  • Místo konání: Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové, v čase 9:30-16:30 hodin
  • Kontaktní osoba: Hana Kulichová
  • Kontaktní mail: hana.kulichova@ekologickavychova.cz